Hội thi tiếng hát

MSCB Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ email
1206 Trần Thiện Bình Trưởng phòng 0913759591  
964 Nguyễn Hoàng Nghĩa Chuyên viên 0988422455  
1402 Lê Thành Nhân Chuyên viên 0979198890  
1099 Nguyễn Thanh Toàn Nhân viên    
2823 Phạm Hữu Nhân Chuyên viên    
1906 Nguyễn Văn Thao Nhân viên    
2069 Bùi Trọng Như Phong Nhân viên    
1313 Võ Văn Ký Tổ trưởng - Tổ BV    
1594 Võ Chí Cường Nhân viên Bảo vệ    
1548 Phạm Duy Nhượng Nhân viên Bảo vệ    
1719 Phùng Đình Tâm Nhân viên Bảo vệ    
2787 Phạm Minh Chiều Nhân viên Bảo vệ    
1593 Trịnh Văn Tường Nhân viên Bảo vệ    
1131 Dương Văn Út Nhân viên Bảo vệ    
1895 Trần Văn Đệ Nhân viên Bảo vệ    
1545 Nguyễn Văn Thức Nhân viên Bảo vệ    
2788 Dương Minh Toàn Nhân viên Bảo vệ    
1314 Huỳnh Chí Ninh Nhân viên Bảo vệ    
2599 Nguyễn Văn Toán Nhân viên Bảo vệ    
2809 Trương Minh Toàn Nhân viên Bảo vệ    
2683 Trịnh Điền Sơn Nhân viên Bảo vệ    
1547 Phạm Thanh Triều Nhân viên Bảo vệ    
1035 Đoàn Văn Sảnh Nhân viên Bảo vệ    
0893 Nguyễn Trang Thế Hùng Nhân viên Bảo vệ    

0898

HĐCN

Bùi Văn Phong Nhân viên Bảo vệ    

0892

HĐCN

Trần Hữu Giang Nhân viên Bảo vệ    

Hội thi Tiếng hát, Tài năng nghệ thuật ĐHCT-Năm 2020

Tiêu điểm

Phim tư liệu về Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

208866
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
5
456
14547
208866

Hội thi tiếng hát

Phòng Công Tác Chính Trị - Trường Đại Học Cần Thơ
Lầu 3 - Nhà Điều hành (Khu II), đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện Thoại: 0292.3830302.